Søk etter tester og kartleggingsverktøy

Filter

Søk i

Artikkelstatus

Tema

Aldersgruppe

Utgave

Viser 1–20 av 162 resultater

Publisert

Tittel

Publisert: 05.05.2023

Tittel: DERS - Difficulties in Emotion Regulation Scale

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 23.02.2023

Tittel: BAI - Beck Anxiety Inventory

Forfattere: Carina Lisøy og Kristin Martinsen

Utgave: 2023, 1.1 – Status: Publisert

AbstractEnglish summary • • NCS Pearson Inc.

Publisert: 19.12.2022

Tittel: SCL-90-R - Symptom Checklist-90-Revidert

Forfattere: Ingunn P. Mundal, Kristin Ytreland og Jannike Kaasbøll

Utgave: 2022, 1.5 – Status: Publisert

AbstractEnglish summary • • Pearson Inc.

Publisert: 31.10.2022

Tittel: LSCIP - The Lamer Social Competence in Preschool Scale

Status: Under evaluering

Publisert: 05.09.2022

Tittel: AIM3 - Assessment Intervention Moving-on 3

Status: Under evaluering

Publisert: 05.09.2022

Tittel: EARL-20B - Early Assessment Risk List for Boys 5

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 05.09.2022

Tittel: EARL-21G - Early Assessment Risk List for Girls 6

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 31.08.2022

Tittel: Crowell-prosedyren

Forfattere: Kjell Morten Stormark og Svein Arild Vis

Utgave: 2022, 1.4 – Status: Publisert

AbstractEnglish summary

Publisert: 08.08.2022

Tittel: KATES Omsorgsgiver - Kartlegging av traumatiske erfaringer og posttraumtiske symptomer

Forfattere: Ingrid Borren og Elisabeth Valmyr Bania

Utgave: 2022, 1.3 – Status: Publisert

AbstractEnglish summary • • KATES Omsorgsgiver

Publisert: 01.08.2022

Tittel: SRS - Social Responsiveness Scale

Forfattere: Kjersti Åby Bergquist og Marianne Berg Halvorsen

Utgave: 2022, 1.2 – Status: Publisert

AbstractEnglish summary • • Hogrefe

Publisert: 03.03.2022

Tittel: CCC-2: The Children’s Communication Checklist - Second Edition

Forfattere: Lise Reindal, Per Håkan Brøndbø og Thomas Jozefiak

Utgave: 2022, 1.1 – Status: Publisert

AbstractEnglish summary • • Pearson Assessment

Publisert: 04.11.2021

Tittel: OBVQ/OBVQ-R: Olweus spørreskjema om mobbing for elever

Forfattere: Mona Elin Solberg og Monica Martinussen

Utgave: 2021, 1.5 – Status: Publisert

AbstractEnglish summary • • Regionalt Kunnskapssenter for barn og Unge (RKBU Vest), NORCE Norwegian Research Centre AS.

Publisert: 01.11.2021

Tittel: YSR - Youth Self Report

Forfattere: Charlotte Reedtz og Stine Løvereide

Utgave: 2021, 1.4 – Status: Publisert

AbstractEnglish summary

Publisert: 28.09.2021

Tittel: IES-R - Impact of event scale Revised

Status: Under evaluering

Publisert: 28.09.2021

Tittel: ERC - Emotion Regulation Checklist

Status: Under evaluering

Publisert: 07.09.2021

Tittel: MIM - Marschak Interaction method

Forfattere: Marte Rye og Filip Drozd

Utgave: 2021, 1.3 – Status: Publisert

AbstractEnglish summary • • Theraplay i Norge

Publisert: 20.01.2021

Tittel: SCQ - Social Communication Questionnaire

Forfattere: Jannike Kaasbøll, Thomas Jozefiak og Chris Margaret Aanondsen

Utgave: 2021, 1.2 – Status: Publisert

AbstractEnglish summary

Publisert: 19.01.2021

Tittel: KATES-Barn - Kartlegging av traumatiske erfaringer

Forfattere: Ingrid Borren og Sabine Kaiser

Utgave: 2021, 1.1 – Status: Publisert

AbstractEnglish summary

Publisert: 19.07.2020

Tittel: BRIEF - Behavior Rating Inventory of Executive Function, lærerversjon

Forfattere: Kristian Køhn og Marianne Halvorsen

Utgave: 2020, 1.5 – Status: Publisert

AbstractEnglish summary • •

Publisert: 25.06.2020

Tittel: PAS-R - Preschool Anxiety Scale Revised

Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl og Siri Saugestad Helland

Utgave: 2020, 1.4 – Status: Publisert

AbstractEnglish summary • •