Søk etter tester og kartleggingsverktøy

Filter

Søk i

Artikkelstatus

Tema

Aldersgruppe

Utgave

Viser 1–4 av 4 resultater

Publisert

Tittel

Publisert: 23.09.2019

Tittel: RCTF - Rey Complex Figure Test

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 20.09.2019

Tittel: RCADS - Revised Children’s Anxiety and Depression Scale

Status: Under evaluering

Publisert: 18.12.2017

Tittel: Ravens matriser

Forfattere: Fredrik Helland-Riise og Monica Martinussen

Utgave: 2017, 2.2 – Status: Publisert

AbstractEnglish summary

Publisert: 18.05.2015

Tittel: READ - Resilience Scale For Adolescents

Forfattere: Kristin Gärtner Askeland og Charlotte Reedtz

Utgave: 2015, 1.3 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon