Om PsykTestBarn

PsykTestBarn er et elektronisk tidsskrift som utgir artikler om måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy.

En rekke norske helse-, barnevernfaglige og undervisningsinstitusjoner har implementert rutinemessig bruk av tester og kartleggingsverktøy for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og unge. Vi mangler imidlertid systematisk kunnskap om måleegenskapene ved mange av de testene som er i bruk.

Hensikten med PsykTestBarn er å:

  • Vurdere måleegenskapene ved testene og kartleggingsverktøyene
  • Bidra til informerte valg og forsvarlig bruk av tester og kartleggingsverktøy i praksisfeltet


Tidsskriftet er godkjent av Universitet- og høyskolerådets publiseringsutvalg som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.

Les vår artikkel Tester for barn og unge i Norge bør kvalitetssikres bedre publisert i Psykologisk.no, 24. juni 2018, leserinnlegg strengere krav til tester publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening 1. mars 2021 og artikkel om Norske psykologers bruk av tester publisert i Tidsskrift for Norsk psykologforening nr. 11 i 2010.
 

 

Redaksjonsrådet

Ansvarlig for tidsskriftet og nettstedet er RBUP Øst og Sør i samarbeid med de regionale kunnskapssenterne for barn og unge (RKBU Nord, RKBU Midt og RKBU Vest) med tilskudd fra Helsedirektoratet.

Redaktør - Siri Saugestad Helland (RBUP Øst og Sør)

Assisterende redaktør - Monica Martinussen professor (RKBU Nord)

Fagansvarlig - Simon-Peter Neumer seniorforsker (RBUP Øst og Sør)

Redaksjonsrådsmedlem - Jannike Kaasbøll (RKBU Midt Norge)

Redaksjonsrådsmedlem - Kjell Morten Stormark (RKBU Vest - NORCE)

Nettredaktør - Brynhildur Axelsdottir (RBUP Øst og Sør)

Språkkonsulent - Mari Elvsåshagen (RBUP Øst og Sør)

Språkkonsulent engelsk - Joshua Patras (RBUP Øst og Sør)

 

 

Lite barn leker med vann

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send