Vil du bli PsykTestBarn-forfatter?

Redaksjonen er alltid på jakt etter fagfolk som kan bidra med artikler om måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy.

Dette innebærer at forskere ansatt ved norske universiteter og høyskoler, som publiserer artikler i PsykTestBarn, oppnår publiseringspoeng for disse artiklene.

For å bli PsykTestBarn-forfatter må man ha kompetanse i psykometri og evt også kjennskap til den testen man skal skrive om. Alle forfatterne benytter seg av samme framgangsmåte for litteraturutvelgelse og –gjennomgang. Forfatterne får også oversendt et sett med verktøy til bruk i denne prosessen. Se mer i forfatterinstruksen.

PsykTestBarn-artiklene skal følge en bestemt mal. Hver artikkel har (minst) to forfattere, som deler arbeidet mellom seg. Artiklene kan registreres i CRIStin som tellende vitenskapelige arbeider. Universitets- og høyskolerådets Publiseringsutvalg vedtok den 5. februar 2014 å godkjenne PsykTestBarn som en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Dette innebærer at forskere ansatt ved norske universiteter og høyskoler, som publiserer artikler i PsykTestBarn oppnår publiseringspoeng for disse artiklene. Disse poengene gir igjen uttelling i finansieringssystemet for universitetene og høyskolene.

Send oss en e-post hvis du ønsker å vurdere en test

14.10.2019  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send