Fagfeller

Følgende fagpersoner fagfellevurderer artiklene

Per Håkan Brøndbo (RKBU Nord)

Marianne Halvorsen (Universitetssykehuset i Nord Norge)

Bjørn Helge Handegård (RKBU Nord)

Erik Winther Skogli (Sykehuset Innlandet, Avd for habilitering)

Kristine Stadskleiv (Oslo Universitetssykehus, Ullevål)

Per Hove Thomsen (Aarhus University)

Henrik Daae Zachrisson (CEMO- Centre for Educational Measurement)

Marte Rye (RKBU Nord)

Sabine Kaiser (RKBU Nord)

 

 

 

 

11.02.2022  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send