Fagfeller

Følgende fagpersoner fagfellevurderer artiklene

Valborg Baste (NORCE - Norwegian Research Centre)

Per Håkan Brøndbo (RKBU Nord)

Marianne Halvorsen (Universitetssykehuset i Nord Norge)

Bjørn Helge Handegård (RKBU Nord)

Mari Hysing (RKBU Vest)

Jörg Richter (Universität Rostock)

Gudmundur Skarphedinsson (Universitetet på Island)

Erik Winther Skogli (Sykehuset Innlandet, Avd for habilitering)

Kristine Stadskleiv (Oslo Universitetssykehus, Ullevål)

Per Hove Thomsen (Aarhus University)

Henrik Daae Zachrisson (CEMO- Centre for Educational Measurement)

 

 

 

 

07.10.2019  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send