Søk etter tester og kartleggingsverktøy

Filter

Søk i

Artikkelstatus

Tema

Aldersgruppe

Utgave

Viser 1–8 av 8 resultater

Publisert

Tittel

Publisert: 07.09.2021

Tittel: MIM - Marschak Interaction method

Forfattere: Marte Rye og Filip Drozd

Utgave: 2021, 1.3 – Status: Publisert

AbstractEnglish summary • • Theraplay i Norge

Publisert: 18.05.2020

Tittel: MASC-P - Multidimensional Anxiety Scale for Children-Parent

Forfattere: Lene-Mari Potulski Rasmussen og Jo Magne Ingul

Utgave: 2020, 1.3 – Status: Publisert

AbstractEnglish summary

Publisert: 25.09.2019

Tittel: MP-R - Merrill-Palmer Revised Scales of Development

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 25.09.2019

Tittel: MABC-2 - Movement Assessment Battery for Children - Second edition

Status: Under evaluering

Publisert: 23.09.2019

Tittel: MSCA - McCarthy Scales of Children's Abilities

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 24.05.2017

Tittel: MASC - Multidimensional Anxiety Scale for Children

Forfattere: Marianne A. Villabø og Simon-Peter Neumer

Utgave: 2017, 1.3 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon

Publisert: 04.03.2013

Tittel: MSEL - Mullen Scales of Early Learning

Forfattere: Monica Martinussen og Torill Siqveland

Utgave: 2013, 1.2 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon

Publisert: 15.02.2013

Tittel: MFQ - Mood and Feeling Questionnaire

Forfattere: Jörg Richter og Anne Mari Sund

Utgave: 2013, 1.1 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon