Måleegenskaper ved den norske versjonen av Parenting Stress Index (PSI) : 2. utgave

PSI - Parenting Stress Index : 2. utgave

Forfatter
Pål Wessel og Henriette Kyrrestad
DOI
10.21337/0083
Fulltekst artikkel
ISSN
År
2024
Årgang
14
Utgave
1
Nummer
1
Tema
Aldersgruppe