Måleegenskaper ved den norske versjonen av Assessment Intervention Moving-on (AIM3)

AIM3 - Assessment Intervention Moving-on 3

Forfatter
Ingrid Borren og Ane-Marthe Solheim Skar
DOI
10.21337/0084
Fulltekst artikkel
ISSN
År
2024
Årgang
14
Utgave
1
Nummer
2
Tema

Risikoatferd

Aldersgruppe

Ungdom

Barn i førskolealder