Søk etter tester og kartleggingsverktøy

Filter

Søk i

Artikkelstatus

Tema

Aldersgruppe

Utgave

Viser 81–100 av 161 resultater

Publisert

Tittel

Publisert: 23.09.2019

Tittel: CISS - Coping Inventory for Stressful Situations

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 20.09.2019

Tittel: VOT-T - Vedvarende oppmerksomhetstest

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 20.09.2019

Tittel: Stanford-Binet - Stanford-Binet Intelligence Scales

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 20.09.2019

Tittel: SON-R - Snijders-Oomen Nonverbal Intelligence Scale

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 20.09.2019

Tittel: Leiter - Leiter International performance Scale

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 20.09.2019

Tittel: Kaufman ABC - Kaufman Assessment Battery for Children

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 20.09.2019

Tittel: CAS2 - Cognitive Assessment System -andre utgave

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 20.09.2019

Tittel: BPVS II - British Picture Vocabulary Scale II

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 20.09.2019

Tittel: SESBI-R - Sutter-Eyberg Student Behavior Inventory-Revised

Status: Under evaluering

Publisert: 20.09.2019

Tittel: PCERA - Parent-Child Early Relational Assessment

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 20.09.2019

Tittel: HOME - Home Observation Measurement of the Environment

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 20.09.2019

Tittel: FACES - Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 20.09.2019

Tittel: CARE Index

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 20.09.2019

Tittel: RCADS - Revised Children’s Anxiety and Depression Scale

Status: Under evaluering

Publisert: 20.09.2019

Tittel: ASSQ - Autism Spectrum Screening Questionnaire

Status: Under evaluering

Publisert: 20.09.2019

Tittel: ASRS - Autism Spectrum Rating Scales

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 20.09.2019

Tittel: ABAS - Adaptive Behavior Assessment System, 3. versjon (ABAS-3)

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 20.09.2019

Tittel: SAVRY - Structured Assessment of Violence Risk in Youth

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 20.09.2019

Tittel: SCAS - Spence Children's Anxiety Scale

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 19.09.2019

Tittel: CTRS - Conners Teacher Rating Scale

Status: Ikke påbegynt