Søk etter tester og kartleggingsverktøy

Filter

Søk i

Artikkelstatus

Tema

Aldersgruppe

Utgave

Viser 1–19 av 19 resultater

Årgang

Årgang -
Utgave

Tittel: ABAS - Adaptive Behavior Assessment System, 3. versjon (ABAS-3)

Status: Ikke påbegynt

Tittel: A-DES - Adolescent Dissociative Experiences Scale

Status: Ikke påbegynt

Tittel: ADBB - Alarm Distress Baby Scale : 2. utgave

Status: Under evaluering

Tittel: ASRS - Autism Spectrum Rating Scales

Status: Ikke påbegynt

Tittel: AIM3 - Assessment Intervention Moving-on 3

Status: Under evaluering

Tittel: ASHS - Adolescent Sleep Hygiene Scale

Status: Ikke påbegynt

Årgang 13 - 2023
Utgave 1

Tittel: ASSQ - Autism Spectrum Screening Questionnaire

Forfattere: Kyrre Breivik og Kristian Køhn

Utgave: 2023, 1.3 – Status: Publisert

AbstractEnglish summary
Årgang 9 - 2019
Utgave 1

Tittel: ACE - Aid to Capacity Evaluation

Forfattere: Per Håkan Brøndo og Marianne Halvorsen

Utgave: 2019, 1.3 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjonRettighetshaver
Årgang 8 - 2018
Utgave 1

Tittel: ADOS-2 - Autism Diagnostic Observation Schedule, second edition

Forfattere: Per Håkan Brøndbo og Anne Lise Høyland

Utgave: 2018, 1.4 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Årgang 7 - 2017
Utgave 1

Tittel: ADI-R - Autism Diagnostic Interview Revised

Forfattere: Marianne Halvorsen og Sissel Berge Helverschou

Utgave: 2017, 1.5 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Utgave 2

Tittel: ASWS - Adolescent Sleep-Wake Scale

Forfattere: Mari Hysing og Reidar Jakobsen

Utgave: 2017, 2.1 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Årgang 5 - 2015
Utgave 1

Tittel: ABC - Aberrant Behavior Checklist

Forfattere: Marianne Halvorsen, Even Myrbakk og Monica Martinussen

Utgave: 2015, 1.2 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Utgave 2

Tittel: ADIS - Anxiety Disorders Interview Schedule

Forfattere: Lene-Mari P. Rasmussen og Simon-Peter Neumer

Utgave: 2015, 2.4 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Årgang 4 - 2014
Utgave 2

Tittel: ADBB - Alarm Distress Baby Scale

Forfattere: Hanne Cecilie Braarud og Jörg Richter

Utgave: 2014, 2.2 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Årgang 3 - 2013
Utgave 1

Tittel: ASQ - Ages and Stages Questionnaire

Forfattere: Monica Martinussen og Lisbeth Valla

Utgave: 2013, 1.6 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Utgave 2

Tittel: ASQ-SE - Ages & Stages Questionnaire: Social and Emotional

Forfattere: Lene-Mari P. Rasmussen og Monica Martinussen

Utgave: 2013, 2.1 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Årgang 1 - 2011
Utgave 1

Tittel: ASRS - Adult ADHD Self Report Scale, 1.1

Forfattere: Hege Kornør og Mari Hysing

Utgave: 2011, 1.6 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon

Tittel: ADHD-RS-IV Skole - ADHD Rating Scale IV, Skoleversjon

Forfattere: Hege Kornør og Tormod Bøe

Utgave: 2011, 1.9 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon

Tittel: ADHD-RS-IV Hjemme - ADHD Rating Scale IV, Hjemmeversjon

Forfattere: Hege Kornør og Tormod Bøe

Utgave: 2011, 1.8 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon