Søk etter tester og kartleggingsverktøy

Filter

Søk i

Artikkelstatus

Tema

Aldersgruppe

Utgave

Viser 1–20 av 21 resultater

Årgang

Årgang -
Utgave

Tittel: SESBI-R - Sutter-Eyberg Student Behavior Inventory-Revised

Status: Under evaluering

Tittel: Stanford-Binet - Stanford-Binet Intelligence Scales

Status: Ikke påbegynt

Tittel: SDMT - Symbol Digits Modalities Test

Status: Ikke påbegynt

Tittel: SSIS - Social Skills Improvement System Rating Scales

Status: Ikke påbegynt

Tittel: SSRS - Social Skills Rating Systems

Status: Ikke påbegynt

Tittel: SAVRY - Structured Assessment of Violence Risk in Youth

Status: Ikke påbegynt

Tittel: SON-R - Snijders-Oomen Nonverbal Intelligence Scale

Status: Ikke påbegynt

Tittel: SCAS - Spence Children's Anxiety Scale

Status: Ikke påbegynt

Tittel: SDSC - Spørreskjema om søvnvansker hos barn (The Sleep Distrubance Scale-Bruni et al)

Status: Ikke påbegynt

Årgang 12 - 2022
Utgave 1

Tittel: SRS - Social Responsiveness Scale

Forfattere: Kjersti Åby Bergquist og Marianne Berg Halvorsen

Utgave: 2022, 1.2 – Status: Publisert

AbstractEnglish summary • • Hogrefe

Tittel: SCL-90-R - Symptom Checklist-90-Revidert

Forfattere: Ingunn P. Mundal, Kristin Ytreland og Jannike Kaasbøll

Utgave: 2022, 1.5 – Status: Publisert

AbstractEnglish summary • • Pearson Inc.
Årgang 11 - 2021
Utgave 1

Tittel: SCQ - Social Communication Questionnaire

Forfattere: Jannike Kaasbøll, Thomas Jozefiak og Chris Margaret Aanondsen

Utgave: 2021, 1.2 – Status: Publisert

AbstractEnglish summary
Årgang 9 - 2019
Utgave 1

Tittel: SPPA- Self-Perception Profile for Adolescents

Forfattere: Thomas Jozefiak og Agathe Backer-Grøndahl

Utgave: 2019, 1.1 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Årgang 8 - 2018
Utgave 1

Tittel: SOC - Sense of Coherence

Forfattere: Sabine Kaiser og Henriette Kyrrestad Strøm

Utgave: 2018, 1.1 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Årgang 7 - 2017
Utgave 1

Tittel: SDQ-P - Strengths and Difficulties Questionnaire, foreldrerapport

Forfattere: Hege Kornør og Sonja Heyerdahl

Utgave: 2017, 1.1 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon

Tittel: SPAI-C - The Social Phobia and Anxiety Inventory for Children

Forfattere: Tore Aune og Odin Hjemdal

Utgave: 2017, 1.4 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon

Tittel: SDQ-algoritmen - Strength and Difficulties Questionnaire Algorithm

Forfattere: Jon Sigurd Eidstuen og Hege Kornør

Utgave: 2017, 1.2 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Årgang 5 - 2015
Utgave 2

Tittel: SCARED - Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders

Forfattere: Gudmundur Skarphedinsson og Marianne Villabø

Utgave: 2015, 2.2 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Årgang 4 - 2014
Utgave 2

Tittel: SDQ-T - Strengths and Difficulties Questionnaire, lærerrapport

Forfattere: Hege Kornør og Sonja Heyerdahl

Utgave: 2014, 2.5 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Årgang 3 - 2013
Utgave 2

Tittel: SDQ-S - Strengths and Difficulties Questionnaire, selvrapport

Forfattere: Hege Kornør og Sonja Heyerdahl

Utgave: 2013, 2.6 – Status: Publisert

AbstractEnglish summary