Søk etter tester og kartleggingsverktøy

Filter

Søk i

Artikkelstatus

Tema

Aldersgruppe

Utgave

Viser 1–17 av 17 resultater

Årgang

Årgang -
Utgave

Tittel: BPVS II - British Picture Vocabulary Scale II

Status: Ikke påbegynt

Tittel: BISQ - Brief Infant Sleep Questionnaire

Status: Ikke påbegynt

Tittel: Bender Visual Motor Gestalt Test II

Status: Ikke påbegynt

Tittel: BFS - Behavior and Feelings Survey

Status: Under evaluering

Rettighetshaver

Tittel: BASC-3 Behavior Assessment System for Children, Third Edition

Status: Ikke påbegynt

Tittel: Boston Naming Test

Status: Ikke påbegynt

Tittel: BADS - Behavioral Assessment of Executive Syndrome

Status: Ikke påbegynt

Årgang 13 - 2023
Utgave 1

Tittel: BAI - Beck Anxiety Inventory

Forfattere: Carina Lisøy og Kristin Martinsen

Utgave: 2023, 1.1 – Status: Publisert

AbstractEnglish summary • • NCS Pearson Inc.
Årgang 10 - 2020
Utgave 1

Tittel: BRIEF - Behavior Rating Inventory of Executive Function, lærerversjon

Forfattere: Kristian Køhn og Marianne Halvorsen

Utgave: 2020, 1.5 – Status: Publisert

AbstractEnglish summary • •
Årgang 8 - 2018
Utgave 1

Tittel: BPM - Brief Problem Monitor

Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl og Monica Martinussen

Utgave: 2018, 1.2 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Årgang 6 - 2016
Utgave 1

Tittel: BYI II - Beck Youth Inventories, versjon II

Forfattere: Hege Kornør og Sissel Johansen

Utgave: 2016, 1.1 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Årgang 4 - 2014
Utgave 2

Tittel: BRIEF - Behavior Rating Inventory of Executive Function, foreldreversjon

Forfattere: Lin Sørensen og Mari Hysing

Utgave: 2014, 2.6 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Årgang 3 - 2013
Utgave 2

Tittel: BSID - Bayley Scales of Infant Development

Forfattere: Jörg Richter og Lisbeth Valla

Utgave: 2013, 2.3 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Årgang 2 - 2012
Utgave 1

Tittel: Brown ADD Scales (8-12) - Brown Attention-Deficit Disorder Scales for Children and Adolescents 8-12 år

Forfattere: Mari Hysing og Tormod Bøe

Utgave: 2012, 1.2 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Årgang 1 - 2011
Utgave 1

Tittel: BDI II - Beck Depression Inventory, versjon II

Forfattere: Johan Siqveland og Hege Kornør

Utgave: 2011, 1.5 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon

Tittel: Brown ADD Scales (3-7) - Brown Attention-Deficit Disorder Scales for Children and Adolescents 3-7 år

Forfattere: Tormod Bøe og Mari Hysing

Utgave: 2011, 1.10 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon

Tittel: BITSEA - Brief Infant-Toddler Social Emotional Assessment, 2. versjon

Forfattere: Hege Kornør og Kåre Sten Olafsen

Utgave: 2011, 1.4 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon