Søk etter tester og kartleggingsverktøy

Filter

Søk i

Artikkelstatus

Tema

Aldersgruppe

Utgave

Viser 61–80 av 155 resultater

Publisert

Tittel

Publisert: 19.11.2013

Tittel: DAWBA - Development and Well-Being Assessment

Forfattere: Per Håkan Brøndbo og Monica Martinussen

Utgave: 2013, 2.5 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon

Publisert: 20.09.2019

Tittel: DBC - Developmental Behavior Checklist

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 23.09.2019

Tittel: D-KEFS - Delis-Kaplan Executive Function System

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 30.11.2011

Tittel: ECBI - Eyberg Child Behavior Inventory

Forfattere: Charlotte Reedtz og Monica Martinussen

Utgave: 2011, 1.11 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon

Publisert: 22.01.2015

Tittel: EDI-3 - Eating Disorder Inventory-3

Forfattere: Sabine Kaiser og Monica Martinussen

Utgave: 2015, 1.1 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon

Publisert: 14.12.2014

Tittel: EPDS - Edinburgh Postnatal Depression Scales

Forfattere: Ketil Hanssen-Bauer og Audun Welander-Vatn

Utgave: 2012, 2.3 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon

Publisert: 20.09.2019

Tittel: ERC - Emotion Regulation Checklist

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 23.09.2019

Tittel: ESBA - The Elementary Social Behavior Assessment

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 04.08.2015

Tittel: Euro-ADAD - European Adolescent Assessment Dialogue

Forfattere: Hege Kornør og Sissel Johansen

Utgave: 2015, 2.1 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon

Publisert: 20.09.2019

Tittel: FACES - Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 05.11.2019

Tittel: HEVD - hva er viktig for deg?

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 23.09.2019

Tittel: HIT - How I Think

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 20.09.2019

Tittel: HOME - Home Observation Measurement of the Environment

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 02.01.2012

Tittel: HoNOSCA - Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents

Forfattere: Jörg Richter og Ketil Hanssen-Bauer

Utgave: 2012, 1.1 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon

Publisert: 23.09.2019

Tittel: HRNB - Halstead-Reitan Neuropsychological Test Battery

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 23.09.2019

Tittel: HRNB Older Children - Halstead-Reitan Neuropsychologial Test Battery

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 23.09.2019

Tittel: HVLT - Hopkins Verbal Learning Test

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 22.05.2013

Tittel: ILC - The Inventory of Life Quality in children and adolescents

Forfattere: Hanne Kristensen og Per Hove

Utgave: 2013, 1.5 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon

Publisert: 23.09.2019

Tittel: ITPA - Illinois test of Psycholinguistic Abilities

Status: Ikke påbegynt

Publisert: 15.08.2011

Tittel: ITSEA - Infant and Toddler Social and Emotional Assessment

Forfattere: Hege Kornør og Kåre Sten Olafsen

Utgave: 2011, 1.2 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon