Søk etter tester og kartleggingsverktøy

Filter

Søk i

Artikkelstatus

Tema

Aldersgruppe

Utgave

Viser 1–7 av 7 resultater

Årgang

Årgang -
Utgave

Tittel: PCERA - Parent-Child Early Relational Assessment

Status: Ikke påbegynt

Tittel: PERQ - Parental Emotional Reaction Questionnaire

Status: Ikke påbegynt

Tittel: PPVT - Peabody Picture Vocabulary Test

Status: Ikke påbegynt

Tittel: PASR - Preschool Anxiety Scale Revised

Status: Under evaluering

Årgang 3 - 2013
Utgave 2

Tittel: PSS - Parental Stress Scale

Forfattere: Hege Kornør og Jörg Richter

Utgave: 2013, 2.4 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Årgang 2 - 2012
Utgave 2

Tittel: PedsQL - The Pediatric Quality of Life Inventory

Forfattere: Trude Reinfjell og Thomas Jozefiak

Utgave: 2012, 2.1 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Årgang 1 - 2011
Utgave 1

Tittel: PSI - Parenting Stress Index

Forfattere: Hege Kornør og Monica Martinussen

Utgave: 2011, 1.2 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon