Søk etter tester og kartleggingsverktøy

Filter

Søk i

Artikkelstatus

Tema

Aldersgruppe

Utgave

Viser 1–4 av 4 resultater

Årgang

Årgang -
Utgave

Tittel: ITPA - Illinois test of Psycholinguistic Abilities

Status: Ikke påbegynt

Tittel: IES-R - Impact of event scale Revised

Status: Under evaluering

Årgang 3 - 2013
Utgave 1

Tittel: ILC - The Inventory of Life Quality in children and adolescents

Forfattere: Hanne Kristensen og Per Hove

Utgave: 2013, 1.5 – Status: Publisert

AbstractEnglish summary
Årgang 1 - 2011
Utgave 1

Tittel: ITSEA - Infant and Toddler Social and Emotional Assessment

Forfattere: Hege Kornør og Kåre Sten Olafsen

Utgave: 2011, 1.2 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon