Søk etter tester og kartleggingsverktøy

Filter

Søk i

Artikkelstatus

Tema

Aldersgruppe

Utgave

Viser 1–8 av 8 resultater

Årgang

Årgang -
Utgave

Tittel: EARL-21G - Early Assessment Risk List for Girls 6

Status: Under evaluering

Tittel: ESBA - The Elementary Social Behavior Assessment

Status: Ikke påbegynt

Tittel: EARL-20B - Early Assessment Risk List for Boys 5

Status: Under evaluering

Tittel: ERC - Emotion Regulation Checklist

Status: Under evaluering

Årgang 5 - 2015
Utgave 1

Tittel: EDI-3 - Eating Disorder Inventory-3

Forfattere: Sabine Kaiser og Monica Martinussen

Utgave: 2015, 1.1 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Utgave 2

Tittel: Euro-ADAD - European Adolescent Assessment Dialogue

Forfattere: Hege Kornør og Sissel Johansen

Utgave: 2015, 2.1 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Årgang 2 - 2012
Utgave 2

Tittel: EPDS - Edinburgh Postnatal Depression Scales

Forfattere: Ketil Hanssen-Bauer og Audun Welander-Vatn

Utgave: 2012, 2.3 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Årgang 1 - 2011
Utgave 1

Tittel: ECBI - Eyberg Child Behavior Inventory

Forfattere: Charlotte Reedtz og Monica Martinussen

Utgave: 2011, 1.11 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon