Søk etter tester og kartleggingsverktøy

Filter

Søk i

Artikkelstatus

Tema

Aldersgruppe

Utgave

Viser 1–8 av 8 resultater

Årgang

Årgang -
Utgave

Tittel: HOME - Home Observation Measurement of the Environment

Status: Ikke påbegynt

Tittel: Hopkins Symptom Checklist (HSCL)

Status: Under evaluering

Tittel: HRNB - Halstead-Reitan Neuropsychological Test Battery

Status: Ikke påbegynt

Tittel: HEVD - hva er viktig for deg?

Status: Ikke påbegynt

Tittel: HRNB Older Children - Halstead-Reitan Neuropsychologial Test Battery

Status: Ikke påbegynt

Tittel: HVLT - Hopkins Verbal Learning Test

Status: Ikke påbegynt

Tittel: HIT - How I Think

Status: Ikke påbegynt

Årgang 2 - 2012
Utgave 1

Tittel: HoNOSCA - Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents

Forfattere: Jörg Richter og Ketil Hanssen-Bauer

Utgave: 2012, 1.1 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon