Søk etter tester og kartleggingsverktøy

Filter

Søk i

Artikkelstatus

Tema

Aldersgruppe

Utgave

Viser 1–20 av 23 resultater

Årgang

Årgang -
Utgave

Tittel: CARE Index

Status: Ikke påbegynt

Tittel: Crowell prosedyren

Status: Under evaluering

Tittel: CTRS - Conners Teacher Rating Scale

Status: Ikke påbegynt

Tittel: CCTT - Children's Color Trails Test

Status: Ikke påbegynt

Tittel: CAS2 - Cognitive Assessment System -andre utgave

Status: Ikke påbegynt

Tittel: cPTCI - Child Posttraumatic Cognitions Inventory

Status: Ikke påbegynt

Tittel: CAVLT - Children's Auditory Verbal Learning Test

Status: Ikke påbegynt

Tittel: CASE - Child and Adolescent Self-harm in Europe Questionnaire

Status: Ikke påbegynt

Tittel: CAT - Children's Apperception Test

Status: Ikke påbegynt

Tittel: CISS - Coping Inventory for Stressful Situations

Status: Ikke påbegynt

Tittel: CPT-II - Conners' Continuous Performance Test II Version 5

Status: Ikke påbegynt

Tittel: CVLT - California Verbal Learning Test

Status: Ikke påbegynt

Tittel: CVMT - Continuous Visual Memory Test

Status: Ikke påbegynt

Tittel: CPRS - Conners Parent Rating Scale

Status: Ikke påbegynt

Årgang 10 - 2020
Utgave 1

Tittel: CRAFFT Screening Test

Forfattere: Marte Rye og Roman A. Koposov

Utgave: 2020, 1.1 – Status: Publisert

AbstractEnglish summary • • Bostons Children’s Hospital
Årgang 9 - 2019
Utgave 1

Tittel: CAS-CBT -Competence and Adherence Scale for Cognitive Behavioral Therapy (CBT) for Anxiety Disorders in Youth

Forfattere: Lene-Mari Potulski Rasmussen og Louise Berg Puggaard

Utgave: 2019, 1.2 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjonGratis tilgjenglig
Årgang 8 - 2018
Utgave 1

Tittel: CGAS - Children's Global Assessment Scale

Forfattere: Thomas Jozefiak, Ketil Hanssen-Bauer og Ingvar Bjelland

Utgave: 2018, 1.3 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Årgang 6 - 2016
Utgave 1

Tittel: CAPA/PAPA - The Child and Adolescent Psychiatric Assessment (CAPA) / The Preschool Age Psychiatric Assessment (PAPA)

Forfattere: Thomas Jozefiak og Turid Suzanne Berg-Nielsen

Utgave: 2016, 1.3 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Årgang 5 - 2015
Utgave 2

Tittel: CHQ - Child Health Questionnaire

Forfattere: Thomas Jozefiak og Thomas Kristian Tollefsen

Utgave: 2015, 2.3 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Årgang 4 - 2014
Utgave 1

Tittel: CORS - Child Outcome Rating Scale

Forfattere: Hege Kornør og Ketil Hanssen-Bauer

Utgave: 2014, 1.1 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon