Søk etter tester og kartleggingsverktøy

Filter

Søk i

Artikkelstatus

Tema

Aldersgruppe

Utgave

Viser 121–140 av 155 resultater

Årgang

Årgang -
Utgave

Tittel: MASC-P - Multidimensional Anxiety Scale for Children-Parent

Status: Under evaluering

Tittel: CISS - Coping Inventory for Stressful Situations

Status: Ikke påbegynt

Tittel: Bender Visual Motor Gestalt Test II

Status: Ikke påbegynt

Tittel: Kaufman ABC - Kaufman Assessment Battery for Children

Status: Ikke påbegynt

Tittel: Leiter - Leiter International performance Scale

Status: Ikke påbegynt

Tittel: SON-R - Snijders-Oomen Nonverbal Intelligence Scale

Status: Ikke påbegynt

Tittel: Stanford-Binet - Stanford-Binet Intelligence Scales

Status: Ikke påbegynt

Tittel: VOT-T - Vedvarende oppmerksomhetstest

Status: Ikke påbegynt

Tittel: BADS - Behavioral Assessment of Executive Syndrome

Status: Ikke påbegynt

Tittel: Boston Naming Test

Status: Ikke påbegynt

Tittel: CAVLT - Children's Auditory Verbal Learning Test

Status: Ikke påbegynt

Tittel: D-KEFS - Delis-Kaplan Executive Function System

Status: Ikke påbegynt

Tittel: K-CPT V.5 - Conners' Kiddie Continuous Performance Test II

Status: Ikke påbegynt

Tittel: MSCA - McCarthy Scales of Children's Abilities

Status: Ikke påbegynt

Tittel: PPVT - Peabody Picture Vocabulary Test

Status: Ikke påbegynt

Tittel: SDMT - Symbol Digits Modalities Test

Status: Ikke påbegynt

Tittel: TVL - Test av visuell læring

Status: Ikke påbegynt

Tittel: WAIS - Wechsler Adult Intelligence Scale

Status: Ikke påbegynt

Tittel: WASI - Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence

Status: Ikke påbegynt

Tittel: WCST - Wisconcin Card Sorting Test

Status: Ikke påbegynt