Søk etter tester og kartleggingsverktøy

Filter

Søk i

Artikkelstatus

Tema

Aldersgruppe

Utgave

Viser 41–60 av 167 resultater

Årgang

Årgang -
Utgave

Tittel: CISS - Coping Inventory for Stressful Situations

Status: Ikke påbegynt

Tittel: CTRS - Conners Teacher Rating Scale

Status: Ikke påbegynt

Tittel: SAVRY - Structured Assessment of Violence Risk in Youth

Status: Ikke påbegynt

Tittel: WPPSI - Wechsler Primary and Preschool Scale of Intelligence

Status: Ikke påbegynt

Tittel: HRNB Older Children - Halstead-Reitan Neuropsychologial Test Battery

Status: Ikke påbegynt

Tittel: CPRS - Conners Parent Rating Scale

Status: Ikke påbegynt

Tittel: ASRS - Autism Spectrum Rating Scales

Status: Ikke påbegynt

Tittel: WAIS - Wechsler Adult Intelligence Scale

Status: Ikke påbegynt

Tittel: K-CPT V.5 - Conners' Kiddie Continuous Performance Test II

Status: Ikke påbegynt

Tittel: CVMT - Continuous Visual Memory Test

Status: Ikke påbegynt

Tittel: SON-R - Snijders-Oomen Nonverbal Intelligence Scale

Status: Ikke påbegynt

Tittel: Våletesten

Status: Ikke påbegynt

Tittel: Stanford-Binet - Stanford-Binet Intelligence Scales

Status: Ikke påbegynt

Tittel: Bender Visual Motor Gestalt Test II

Status: Ikke påbegynt

Tittel: CVLT - California Verbal Learning Test

Status: Ikke påbegynt

Tittel: CAS2 - Cognitive Assessment System -andre utgave

Status: Ikke påbegynt

Tittel: BPVS II - British Picture Vocabulary Scale II

Status: Ikke påbegynt

Tittel: ERC - Emotion Regulation Checklist

Status: Under evaluering

Tittel: HOME - Home Observation Measurement of the Environment

Status: Ikke påbegynt

Tittel: HIT - How I Think

Status: Ikke påbegynt