Søk etter tester og kartleggingsverktøy

Filter

Søk i

Artikkelstatus

Tema

Aldersgruppe

Utgave

Viser 1–4 av 4 resultater

Årgang

Årgang -
Utgave

Tittel: TVL - Test av visuell læring

Status: Ikke påbegynt

Tittel: TSCC - Trauma Symptom Checklist for Children

Status: Ikke påbegynt

Tittel: TPT - Tactual Performance Test

Status: Ikke påbegynt

Årgang 1 - 2011
Utgave 1

Tittel: TRF - Teacher Report Form

Forfattere: Hege Kornør og May Britt Drugli

Utgave: 2011, 1.7 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon