Søk etter tester og kartleggingsverktøy

Filter

Søk i

Artikkelstatus

Tema

Aldersgruppe

Utgave

Viser 1–7 av 7 resultater

Årgang

Årgang -
Utgave

Tittel: K-CPT V.5 - Conners' Kiddie Continuous Performance Test II

Status: Ikke påbegynt

Tittel: Kaufman ABC - Kaufman Assessment Battery for Children

Status: Ikke påbegynt

Tittel: KATES-Barn - Kartlegging av traumatiske erfaringer

Status: Under evaluering

Tittel: KATES-Foreldre - Kartlegging av traumatiske erfaringer

Status: Ikke påbegynt

Årgang 6 - 2016
Utgave 1

Tittel: K-SADS-PL - Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Aged Children - Present and Lifetime version

Forfattere: Hege Kornør og Gudmundur Skarphedinsson

Utgave: 2016, 1.2 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Årgang 4 - 2014
Utgave 2

Tittel: KIDSCREEN

Forfattere: Kristin Haraldstad og Jörg Richter

Utgave: 2014, 2.1 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon
Årgang 2 - 2012
Utgave 2

Tittel: KINDL - Kinder Lebensqualität Fragebogen

Forfattere: Thomas Jozefiak og Trude Reinfjell

Utgave: 2012, 2.2 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon