Søk etter tester og kartleggingsverktøy

Filter

Søk i

Artikkelstatus

Tema

Aldersgruppe

Utgave

Viser 1–5 av 5 resultater

Årgang

Årgang -
Utgave

Tittel: DERS - Difficulties in Emotion Regulation Scale

Status: Ikke påbegynt

Tittel: D-KEFS - Delis-Kaplan Executive Function System

Status: Ikke påbegynt

Tittel: d2-R

Status: Ikke påbegynt

Årgang 10 - 2020
Utgave 1

Tittel: DBC-P - Developmental Behavior Checklist

Forfattere: Marianne Halvorsen og Sissel Berge Helverschou

Utgave: 2020, 1.2 – Status: Publisert

AbstractEnglish summary
Årgang 3 - 2013
Utgave 2

Tittel: DAWBA - Development and Well-Being Assessment

Forfattere: Per Håkan Brøndbo og Monica Martinussen

Utgave: 2013, 2.5 – Status: Publisert

AbstractEnglish summaryFullversjon